Privacy

Argibald geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. Argibald gebruikt klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het verwerken van de bestelling.